­

Het is wetenschappelijk aangetoond dat water een geheugen heeft en zijn energieniveau aanpast op basis van de informatie die het ontvangt en deze vervolgens teruggeeft. Dit heeft invloed op degenen die het drinken.
De Devifles is verkrijgbaar met twee verschillende symbolen. De Bloem van het Leven en de Sri Yantra. Alle andere tekens zijn hetzelfde.

De Flower of Life
Ook bekend als de Bloem van het Leven, brengt balans en houdt ons in contact met ons ware zelf, onze waarden en ambities. Het vertegenwoordigt de cyclus van de schepping en laat zien hoe al het leven en bewustzijn uit 1 enkele bron komt. Bovendien heeft het een groot spiritueel vermogen en vergroot ons bewustzijn over de omgeving, onszelf en ons welzijn.
Een verder model is de Sri Yantra Devi Water Bottle. Alleen de twee symbolen zijn anders.

De Sri Yantra
Is het oudste en krachtigste Yantra en er wordt gezegd dat het materiële en spirituele rijkdom tot leven brengt. In India wordt het gebruikt voor meditatie. Het creëert een een sterk, uitgebalanceerd energieveld met de hoge vibratie. Het staat voor de hele schepping en verbindt ons met het bewustzijn van de Goddelijke Moeder. Het vertegenwoordigt de levens- en liefdesenergie, verbindt het mannelijke en vrouwelijke: Shiva-Shakti. Het symbool werkt in op het hartchakra en zorgt ervoor dat het hart zich kan openen. Het vertegenwoordigt de godin Lakshmi, de godin van voorspoed en geluk. 

OM, Vortex, Phi en Phi 
- ॐ OM, AUM: Creatieklank van het universum waaruit alle andere geluiden tevoorschijn komen. Vereniging met het Allerhoogste
- Vortex: Adem van het universum, waaruit alle niveaus van bestaan zijn gemaakt
- Φ (phi 1,618033...) en π (pi 3,141592...)
De Devifles is een creatie van symbolen en mantra`s in de goddelijke proporties van de gulden snede, Phi en Pi, in combinatie met de getallen 3, 6 en 9.

Vredes mantra's 
- Lokah Samastah Sukhino Bhavantu - OM Shanti, Shanti, Shanti
- Mogen alle wezens in alle werelden gelukkig en in vrede zijn. Om vrede, vrede, vrede
- Asato Ma Sad Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityor Ma Amritam Gamaya - OM Shanti, Shanti, Shanti
- Leid ons van de onwaarheid naar de waarheid (de werkelijkheid), van het donker naar het licht, van de sterfelijkheid naar de onsterfelijkheid. Om vrede, vrede, vrede

De oneindige 8 en 888
- De Lemniscaat houdt in dat het leven, het leren en het inzicht verkrijgen oneindig is en in elkaar over blijft vloeien
- De Oneindige Acht wordt b.v. gebruikt om energieën uit te balanceren en af te schermen en voor meer harmonie te zorgen
- 888: staat voor de naam van Jezus in de Oudgriekse omgangstaal "Koiné"
888 vertegenwoordigt zelfrealisatie en overvloed in de geestelijke en materiële wereld, of de energie van het universum in zijn oneindige stroom.
888 is een mathematische getallencombinatie die vaak werd gebruikt bij de bouw van de Egyptische piramiden. In het oude Egypte werd het beschouwd als een symbool voor de eenheid van het goddelijke.

108
- De chakra's zijn energiecentra op de energiebanen (nadi's) en er wordt gezegd dat 108 energiebanen samenkomen in de hartchakra
- Men zegt dat "1" God betekent, de eenheid, het non-duale als de hoogste waarheid; "0" symboliseert leegte in de spirituele praktijk en "8" vertegenwoordigt het symbool van het eindeloze en eeuwige
- 108 is een zogenaamd "Harshad-getal", d.w.z. in een gegeven talstelsel, een geheel getal dat deelbaar is door de som van zijn cijfers
- Het moleculaire gewicht van gekristalliseerd water is 108gr/mol
- Het getal 108 wordt in bijna alle godsdiensten en culturen van de wereld als bijzonder heilig beschouwd

De investering voor een Devi waterfles is € 39,-.

­