­

Manôn Verleun (1976) biedt ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen, geeft aanzet tot het vrijmaken van belemmeringen en het bewust worden om zo nieuwe inzichten te vergaren. Bij de activiteiten voor Happynings Soundhealing zet zij zich in op het gebied van Soundhealing/-therapie, opleidingen/cursussen en coaching/therapie.

Als je werkelijk iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.

Deze spreuk kwam ik tegen en wist dat ik hier ooit iets mee ging doen. Zo is Happynings Soundhealing ontstaan. Door de helende kracht van de klank en trilling en de heerlijke ontspanning heb ik een bedrijf gestart in het geven van behandelingen en cursussen. Ik kwam erachter dat de klank en trilling meer doet dan ontspanning alleen. Zo geniet je niet alleen van het leven, maar ben je er voor elkaar en kun je ook nog van elkaar leren.

Naast klanktherapeut is Manôn natuurgeneeskundig- en psychodynamisch therapeut en eigenaresse van Happynings Soundhealing en Nexus Amor waar zij de mens centraal zet in haar bedrijf.
Als uitgangspunt is het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau.
Gebruik makend van dit uitgangspunt tracht Manôn een zo volledig mogelijke behandeling, training of begeleiding voor iedere cliënt/cursist samen te stellen.

 

­