­

Als je een klacht hebt of vindt dat je onrechtvaardig behandeld bent, neem dan contact met Happynings Soundhealing op, wij staan open voor jouw bevindingen en hebben het vertrouwen om er samen uit te komen.
Mocht dit niet lukken, dan heb je het recht om gratis bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te vragen bij de KTNO.
Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en inhoudelijke informatie wordt niet met derden gedeeld.
Wij streven ernaar klachten af te handelen binnen een termijn van 4 weken. Indien er langere tijd nodig is voor het verrichten van onderzoek, dan zal de deelnemer hiervan binnen de vastgestelde termijn van 4 weken in kennis worden gesteld waarbij uitstel wordt toegelicht. Tevens word er een indicatie gegeven van de termijn waarop het kunnen geven van uitsluitsel verwacht wordt.

Wanneer je niet tevreden bent over je scholing en kom je na overleg met Happynings Soundhealing er niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de klachtenregeling van de KTNO. Het is prettig om te weten dat ieder bij KTNO aangesloten instituut automatisch gehouden is aan de klachtenprocedure van KTNO.

Hopelijk komt het nooit zover, maar Happynings Soundhealing voldoet hiermee aan de nieuwe regels en wetgeving van klachten en geschillen van Natuurgerichte opleidingen.

­