­

De behandelingen van Happynings zijn geschikt voor mensen die veel in hun hoofd zitten, gespannen zijn, het druk hebben, letterlijk en figuurlijk vast zitten of moeite hebben zich te concentreren. Slapeloosheidsklachten kunnen verminderen, je energie kan beter doorstromen waardoor blokkades worden opgeheven en je lekkerder in je vel komt te zitten. Over het algemeen word de behandeling door iedereen als ontspannen ervaren. Er ontstaat rust en je hersenen komen in een alfastaat (een soort ontspanningstoestand), dit schept helderheid en ruimte in je hoofd. Als je de behandeling vaker ondergaat, werkt het dieper op je in.

De diverse klankinstrumenten zijn ook goed inzetbaar bij kinderen, ouderen of speciale doelgroepen. Het is een goede mogelijkheid om rust te brengen, concentratie en het lichaamsbewustzijn te bevorderen, de fijne motoriek te stimuleren en de zintuigen te prikkelen. Vanwege het laagdrempelige, non-verbale karakter en de eindeloze variatiemogelijkheden is het gebruik van klankinstrumenten ook zeer geschikt voor slechthorenden, mensen met autisme, dementie en AD(H)D.

Hoewel het gebruik van klankinstrumenten over het algemeen niet schadelijk kunnen zijn, is het in sommige gevallen nodig om voorzichtigheid bij de behandeling te betrachten.
Dit is het geval bij trombose, een pacemaker, epilepsie en psychoses.
Bij zwangerschap zal er een aangepaste behandeling worden gegeven. Neem bij twijfel contact op, maar meld dit soort zaken altijd!

Voor alle duidelijkheid:

Een behandeling is géén vervanging voor een artsenbezoek of een geneesmiddel. Het werkt puur ondersteunend in een proces! Een healing kan herstel- en genezingsprocessen bevorderen en de gezondheid versterken, maar mag nooit worden gezien als vervanging voor een behandeling uit de reguliere gezondheidszorg.

­