­

Bij Happynings Soundhealing kun je terecht voor diverse behandelingen om meer bewustwording en inzicht te krijgen over jouw klachten, lichaam en psyche.

Naast klanktherapeut is Manôn Veenstra-Verleun ook coach en natuurgeneeskundig therapeut van Nexus Amor. Zij zet de mens centraal in haar bedrijf.

Als uitgangspunt is het principe dat de mens een eenheid vormt op fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel niveau. Gebruik makend van dit uitgangspunt tracht zij een zo volledig mogelijke behandeling of begeleiding voor iedere cliënt samen te stellen.

Daarnaast bied zij ondersteuning bij ontwikkelingsprocessen, geeft aanzet tot het vrijmaken van belemmeringen en het bewust worden om zo nieuwe inzichten te vergaren.

Gehele of gedeeltelijke vergoeding van de behandeling is afhankelijk van je zorgverzekeringspakket.
Er wordt vergoed op basis van natuurgeneeskundig consult of psychosociale therapie.
Informatie kun je inwinnen bij je ziektekostenverzekeraar.
Manôn Veenstra-Verleun is ingeschreven bij de beroepsvereniging VBAG.
Je verplichte eigen risico van € 385,- van de basisverzekering wordt niet aangesproken bij de behandelingen.
Indien de behandelingen bij Nexus Amor niet vergoed worden, kun je een coulance aanvraag sturen naar jouw zorgverzekering. Een voorbeeld kun je hier downloaden.

­